Mua bán đất nông nghiệp tại ĐắkLắk

1 - 13 của 13
Mua bán Đất nông nghiệp 100 m2 tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Ea Tam

100 m2
Bắc
₫ 150 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 21470 m2 tại Huyện Cư Kuin

ĐắkLắk, Huyện Cư Kuin, Xã Dray Bhăng

21470 m2
Nam
₫ 7.56 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 11000000 m2 tại Huyện Ea Súp

ĐắkLắk, Huyện Ea Súp, Xã Ia Lốp

11000000 m2
₫ 44 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2900000 m2 tại Huyện Ea Súp

ĐắkLắk, Huyện Ea Súp, Xã Cư KBang

2900000 m2
₫ 47.85 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 7100000 m2 tại Huyện Ea Súp

ĐắkLắk, Huyện Ea Súp, Xã Ya Tờ Mốt

7100000 m2
₫ 39 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 260 m2 tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Xã Ea Kao

260 m2
Đông Nam
₫ 1.26 tỷ

12/08/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 4000 m2 tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Xã Ea Kao

4000 m2
Đông Nam
₫ 2 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 5000 m2 tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Khánh Xuân

5000 m2
Nam
₫ 2.85 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2000 m2 tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Khánh Xuân

2000 m2
Nam
₫ 550 triệu

12/06/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 860 m2 tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Thành Nhất

860 m2
Tây
₫ 1.53 tỷ

12/01/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 24000 m2 tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Xã Hòa Phú

24000 m2
₫ 3.7 tỷ

12/01/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 18000 m2 tại Huyện Buôn Đôn

ĐắkLắk, Huyện Buôn Đôn, Xã Tân Hòa

18000 m2
₫ 750 triệu

01/16/2017

Mua bán Đất nông nghiệp 20000 m2 tại Huyện Buôn Đôn

ĐắkLắk, Huyện Buôn Đôn, Xã Ea Nuôl

20000 m2
₫ 860 triệu

04/13/2016