Cho thuê biệt thự tại Việt Nam

1 - 15 của 16
Mua bán Đất nông nghiệp 782 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

782 m2
Nam
₫ 27.23 tỷ

12/08/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 5447 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Tân Phú

5447 m2
Tây Nam
₫ 13.6 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 3269 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Thường Thạnh

3269 m2
Đông Bắc
₫ 13.73 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 61 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

61 m2
₫ 1.48 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 90 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Hưng Thạnh

90 m2
₫ 2.55 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 68 m2 tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Bình Thủy

68 m2
₫ 1.43 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 108 m2 tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Bình Thủy

108 m2
₫ 1.36 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 99 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

99 m2
₫ 1.75 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 100 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Phú Thứ

100 m2
₫ 4 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 718 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Ba Láng

718 m2
₫ 2.513 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 176 m2 tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Long Hòa

176 m2
Tây Bắc
₫ 930 triệu

12/05/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 23833 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Thường Thạnh

23833 m2
₫ 55 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 0 m2 tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Long Tuyền

₫ 790 triệu

11/28/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2218 m2 tại Quận Ô Môn

Cần Thơ, Quận Ô Môn, Phường Phước Thới

2218 m2
₫ 4.5 tỷ

11/25/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 100 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

100 m2
₫ 2.9 tỷ

11/25/2019