Mua bán đất nông nghiệp tại Bình Thuận

1 - 15 của 71
Mua bán Đất nông nghiệp 14464 m2 tại Huyện Hàm Thuận Bắc

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Bắc, Xã Thuận Minh

14464 m2
₫ 1.15 tỷ

11/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 10000 m2 tại Huyện Hàm Thuận Bắc

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Bắc, Xã Hồng Sơn

10000 m2
Đông Nam
₫ 1 tỷ

11/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 23750 m2 tại Huyện Bắc Bình

Bình Thuận, Huyện Bắc Bình, Xã Hòa Thắng

23750 m2
Đông Nam
₫ 72 tỷ

11/10/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 5400 m2 tại Huyện Bắc Bình

Bình Thuận, Huyện Bắc Bình, Xã Hòa Thắng

5400 m2
Bắc
₫ 18.9 tỷ

11/10/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 12064 m2 tại Huyện Bắc Bình

Bình Thuận, Huyện Bắc Bình, Xã Hòa Thắng

12064 m2
Tây Bắc
₫ 14.5 tỷ

11/9/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 13536 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Phước

13536 m2
Đông Nam
₫ 5.5 tỷ

11/9/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Bình

1000 m2
Đông Nam
₫ 980 triệu

11/9/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 38992 m2 tại Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Xã Hàm Kiệm

38992 m2
₫ 9.5 tỷ

11/8/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 13000 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Bình

13000 m2
₫ 9425 tỷ

11/7/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 14300 m2 tại Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Thị trấn Thuận Nam

₫ 17 tỷ

11/6/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 58759 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Tiến

58759 m2
₫ 5.9 tỷ

11/6/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 7264 m2 tại Huyện Bắc Bình

Bình Thuận, Huyện Bắc Bình, Xã Hòa Thắng

7264 m2
₫ 14 tỷ

11/5/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 10200 m2 tại Huyện Bắc Bình

Bình Thuận, Huyện Bắc Bình, Xã Hòa Thắng

10200 m2
₫ 4.7 tỷ

11/5/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 21155 m2 tại Huyện Bắc Bình

Bình Thuận, Huyện Bắc Bình, Xã Hòa Thắng

21155 m2
₫ 15 tỷ

11/5/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 3750 m2 tại Huyện Bắc Bình

Bình Thuận, Huyện Bắc Bình, Xã Hòa Thắng

3750 m2
₫ 9 tỷ

11/5/2019