Mua bán đất nông nghiệp tại Huyện Chơn Thành, Bình Phước

46 - 60 của 87
Mua bán đất nông nghiệp 1200 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

1200 m2
₫ 450 triệu

10/09/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

1000 m2
₫ 630 triệu

10/08/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1500 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

1500 m2
₫ 1.5 tỷ

10/08/2020

Mua bán đất nông nghiệp 850 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

₫ 399 triệu

10/06/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

1000 m2
₫ 560 triệu

10/03/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

1000 m2
₫ 600 triệu

10/03/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

1000 m2
₫ 700 triệu

10/03/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

1000 m2
₫ 560 triệu

10/03/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

1000 m2
₫ 480 triệu

10/03/2020

Mua bán đất nông nghiệp 2500 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

2500 m2
₫ 1.5 tỷ

10/02/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1400 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

1400 m2
₫ 800 triệu

10/02/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1500 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Lập

1500 m2
₫ 850 triệu

10/02/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Lập

1000 m2
₫ 750 triệu

10/01/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1500 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

1500 m2
₫ 1200 tỷ

10/01/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

1000 m2
₫ 650 triệu

10/01/2020