Mua bán đất nông nghiệp tại Huyện Chơn Thành, Bình Phước

1 - 15 của 50
Mua bán đất nông nghiệp 1500 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

1500 m2
₫ 1.5 tỷ

10/08/2020

Mua bán đất nông nghiệp 850 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

₫ 399 triệu

10/06/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

1000 m2
₫ 650 triệu

10/01/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1600 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

1600 m2
₫ 450 triệu

09/26/2020

Mua bán đất nông nghiệp 682 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

682 m2
₫ 468 triệu

09/25/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Lập

1000 m2
₫ 750 triệu

09/24/2020

Mua bán đất nông nghiệp 2600 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

2600 m2
₫ 980 triệu

09/24/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Lập

1000 m2
₫ 750 triệu

09/23/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

1000 m2
₫ 350 triệu

09/19/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

1000 m2
Đông Nam
₫ 700 triệu

10/20/2020

Mua bán đất nông nghiệp 200 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

₫ 950 triệu

10/15/2020

Mua bán đất nông nghiệp 2000 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Long

2000 m2
Nam
₫ 1.33 tỷ

10/12/2020

Mua bán đất nông nghiệp 2000 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Long

2000 m2
Bắc
₫ 1.6 tỷ

10/11/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

1000 m2
₫ 630 triệu

10/08/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

1000 m2
₫ 560 triệu

10/03/2020