Mua bán đất nông nghiệp tại Bình Phước

1 - 15 của 74
Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

1000 m2
₫ 480 triệu

12/14/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

1000 m2
₫ 700 triệu

12/14/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Hớn Quản

Bình Phước, Huyện Hớn Quản, Xã Tân Lợi

1000 m2
₫ 400 triệu

12/14/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2500 m2 tại Huyện Lộc Ninh

Bình Phước, Huyện Lộc Ninh, Xã Lộc Khánh

2500 m2
₫ 950 triệu

12/14/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2000 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

2000 m2
₫ 850 triệu

12/14/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1500 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Tân Quan

1500 m2
₫ 750 triệu

12/14/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1500 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

1500 m2
₫ 650 triệu

12/14/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

1000 m2
₫ 650 triệu

12/14/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 160000 m2 tại Huyện Bù Đăng

Bình Phước, Huyện Bù Đăng, Xã Thống Nhất

160000 m2
₫ 7.2 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1100 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

1100 m2
₫ 700 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thắng

1000 m2
₫ 600 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 60000 m2 tại Huyện Bù Đăng

Bình Phước, Huyện Bù Đăng, Xã Bom Bo

60000 m2
₫ 6.6 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 160000 m2 tại Huyện Bù Đăng

Bình Phước, Huyện Bù Đăng, Xã Thống Nhất

160000 m2
₫ 7 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 66000 m2 tại Huyện Bù Đăng

Bình Phước, Huyện Bù Đăng, Xã Đồng Nai

66000 m2
₫ 2.3 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 43000 m2 tại Huyện Bù Đăng

Bình Phước, Huyện Bù Đăng, Xã Phước Sơn

43000 m2
₫ 3.096 tỷ

12/12/2019