Cho thuê nhà tại Việt Nam

1 - 15 của 40
Mua bán Đất nông nghiệp 410 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Bình Nhâm

410 m2
₫ 3.9 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 10000 m2 tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Xã Thường Tân

10000 m2
₫ 13 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 10000 m2 tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Xã Thường Tân

10000 m2
₫ 13 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1986 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

1986 m2
Tây Nam
₫ 11 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1986 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

1986 m2
Tây Nam
₫ 11 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1986 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

1986 m2
₫ 11 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1986 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

1986 m2
Tây Nam
₫ 11 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 0 m2 tại Huyện Dầu Tiếng

Bình Dương, Huyện Dầu Tiếng, Xã Thanh Tuyền

₫ 2.7 tỷ

12/08/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 3850 m2 tại Huyện Dầu Tiếng

Bình Dương, Huyện Dầu Tiếng, Xã Thanh Tuyền

3850 m2
₫ 2.75 tỷ

12/08/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1273 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Hòa Lợi

1273 m2
₫ 50 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 11000 m2 tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Xã Thường Tân

11000 m2
₫ 22 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 10587 m2 tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Xã Thường Tân

10587 m2
₫ 13 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2000 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Xã Phú Mỹ

2000 m2
₫ 15 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2000 m2 tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Xã Phú Mỹ

2000 m2
₫ 15 tỷ

12/07/2019