Mua bán đất nông nghiệp tại Bình Dương

1 - 15 của 37
Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Dầu Tiếng

Bình Dương, Huyện Dầu Tiếng, Xã Định An

1000 m2
₫ 420 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 61 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Bình Chuẩn

61 m2
₫ 1.5 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 10587 m2 tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Xã Thường Tân

10587 m2
₫ 13.8 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 150 m2 tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

150 m2
₫ 670 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 10000 m2 tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Xã Thường Tân

10000 m2
₫ 13.8 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 410 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Bình Nhâm

410 m2
₫ 3.9 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 10000 m2 tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Xã Thường Tân

10000 m2
₫ 13 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 10000 m2 tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Xã Thường Tân

10000 m2
₫ 13 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1986 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

1986 m2
Tây Nam
₫ 11 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1986 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

1986 m2
Tây Nam
₫ 11 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1986 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

1986 m2
₫ 11 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1986 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

1986 m2
Tây Nam
₫ 11 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 0 m2 tại Huyện Dầu Tiếng

Bình Dương, Huyện Dầu Tiếng, Xã Thanh Tuyền

₫ 2.7 tỷ

12/08/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 3850 m2 tại Huyện Dầu Tiếng

Bình Dương, Huyện Dầu Tiếng, Xã Thanh Tuyền

3850 m2
₫ 2.75 tỷ

12/08/2019