Mua bán đất nền tại Vĩnh Phúc

1 - 15 của 28
Mua bán Đất thổ cư 780 m2 tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Khai Quang

780 m2
Đông Nam
₫ 14 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Khai Quang

200 m2
Đông Nam
₫ 5.5 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 174 m2 tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Tích Sơn

174 m2
Đông Nam
₫ 3.85 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 168 m2 tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Khai Quang

168 m2
Tây Bắc
₫ 3.67 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Liên Bảo

105 m2
Đông Nam
₫ 2.31 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất công nghiệp 15000 m2 tại Huyện Bình Xuyên

Vĩnh Phúc, Huyện Bình Xuyên, Xã Đạo Đức

15000 m2
₫ 35 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 303 m2 tại Huyện Tam Đảo

Vĩnh Phúc, Huyện Tam Đảo, Xã Tam Quan

₫ 1.9 tỷ

12/08/2019

Mua bán Đất nền 175 m2 tại Thị xã Phúc Yên

Vĩnh Phúc, Thị xã Phúc Yên, Phường Xuân Hòa

175 m2
₫ 1.25 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Thị xã Phúc Yên

Vĩnh Phúc, Thị xã Phúc Yên, Phường Xuân Hòa

100 m2
₫ 1.2 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Đồng Tâm

100 m2
₫ 1 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Đồng Tâm

100 m2
₫ 9 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Thị xã Phúc Yên

Vĩnh Phúc, Thị xã Phúc Yên, Phường Phúc Thắng

₫ 11 triệu

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 137 m2 tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Đồng Tâm

137 m2
₫ 650 triệu

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Khai Quang

100 m2
₫ 3.05 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất nền 125 m2 tại Thị xã Phúc Yên

Vĩnh Phúc, Thị xã Phúc Yên, Phường Xuân Hòa

125 m2
₫ 1.25 tỷ

12/05/2019