Tìm kiếm bất động sản tại Việt Nam

1 - 15 của 329
Mua bán Đất thổ cư 109 m2 tại Vĩnh Long

Vĩnh Long, Vĩnh Long, Phường 4

109 m2
Đông Nam
₫ 850 triệu

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 205 m2 tại Vĩnh Long

Vĩnh Long, Vĩnh Long, Phường 9

205 m2
Tây Nam
₫ 1.2 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Vĩnh Long

Vĩnh Long, Vĩnh Long, Phường 5

100 m2
₫ 950 triệu

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 112.8 m2 tại Vĩnh Long

Vĩnh Long, Vĩnh Long, Phường 5

112.8 m2
Đông Bắc
₫ 1.7 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Vĩnh Long

Vĩnh Long, Vĩnh Long, Phường 5

125 m2
Tây Bắc
₫ 1.25 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Vĩnh Long

Vĩnh Long, Vĩnh Long, Phường 5

₫ 990 triệu

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Trà Ôn

Vĩnh Long, Huyện Trà Ôn, Xã Xuân Hiệp

80 m2
₫ 635 triệu

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Trà Ôn

Vĩnh Long, Huyện Trà Ôn, Xã Xuân Hiệp

80 m2
₫ 635 triệu

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Trà Ôn

Vĩnh Long, Huyện Trà Ôn, Xã Xuân Hiệp

80 m2
₫ 635 triệu

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Trà Ôn

Vĩnh Long, Huyện Trà Ôn, Xã Xuân Hiệp

80 m2
₫ 635 triệu

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Huyện Trà Ôn

Vĩnh Long, Huyện Trà Ôn, Xã Xuân Hiệp

85 m2
₫ 850 triệu

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Huyện Trà Ôn

Vĩnh Long, Huyện Trà Ôn, Xã Xuân Hiệp

85 m2
₫ 850 triệu

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Huyện Trà Ôn

Vĩnh Long, Huyện Trà Ôn, Xã Xuân Hiệp

85 m2
₫ 850 triệu

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Trà Ôn

Vĩnh Long, Huyện Trà Ôn, Xã Xuân Hiệp

₫ 850 triệu

12/09/2019