Mua bán Đất nền tại Tuyên Quang

1 - 13 của 13
Mua bán Đất thổ cư 4680 m2 tại Huyện Yên Sơn

Tuyên Quang, Huyện Yên Sơn, Xã Phú Lâm

4680 m2
₫ 2.19 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Huyện Yên Sơn

Tuyên Quang, Huyện Yên Sơn, Xã Phú Lâm

130 m2
₫ 1.9 tỷ

05/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Yên Sơn

Tuyên Quang, Huyện Yên Sơn, Xã Phú Lâm

200 m2
₫ 1 tỷ

05/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 430 m2 tại Huyện Yên Sơn

Tuyên Quang, Huyện Yên Sơn, Xã Phú Lâm

430 m2
₫ 1.5 tỷ

05/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 1500 m2 tại Huyện Yên Sơn

Tuyên Quang, Huyện Yên Sơn, Xã Phú Lâm

1500 m2
₫ 1.7 tỷ

05/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 1800 m2 tại Huyện Yên Sơn

Tuyên Quang, Huyện Yên Sơn, Xã Phú Lâm

1800 m2
₫ 3.7 tỷ

05/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 250 m2 tại Huyện Yên Sơn

Tuyên Quang, Huyện Yên Sơn, Xã Phú Lâm

250 m2
₫ 3.5 tỷ

05/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Yên Sơn

Tuyên Quang, Huyện Yên Sơn, Xã Phú Lâm

300 m2
₫ 1.1 tỷ

05/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 416 m2 tại Huyện Yên Sơn

Tuyên Quang, Huyện Yên Sơn, Xã Phú Lâm

416 m2
₫ 2.3 tỷ

05/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Yên Sơn

Tuyên Quang, Huyện Yên Sơn, Xã Phú Lâm

300 m2
₫ 2.1 tỷ

05/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 6900 m2 tại Huyện Yên Sơn

Tuyên Quang, Huyện Yên Sơn, Xã Phú Lâm

6900 m2
₫ 3.8 tỷ

05/10/2020

Mua bán Đất nền 152 m2 tại Huyện Hàm Yên

Tuyên Quang, Huyện Hàm Yên, Xã Tân Thành

152 m2
₫ 2.3 tỷ

05/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Yên Sơn

Tuyên Quang, Huyện Yên Sơn, Xã Phú Lâm

300 m2
₫ 1.9 tỷ

05/05/2020