Mua bán đất nền tại Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức

1 - 15 của 55
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

100 m2
Đông
₫ 1 tỷ

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

75 m2
₫ 2.85 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

75 m2
₫ 3 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 68 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

68 m2
₫ 1.78 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 45 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

45 m2
₫ 2.1 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 45 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

45 m2
₫ 2.1 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 62 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

62 m2
Tây Bắc
₫ 790 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 60.5 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

60.5 m2
₫ 40 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

100 m2
₫ 300 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 77 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

₫ 3.1 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

₫ 3 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

100 m2
₫ 3 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

100 m2
₫ 3 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

70 m2
₫ 2.8 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất nền 75 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

75 m2
₫ 39 triệu

12/11/2019