Mua bán đất nền tại Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức

1 - 15 của 48
Mua bán Đất thổ cư 63 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

63 m2
Tây Bắc
₫ 2.58 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 53 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

53 m2
Tây Bắc
₫ 2.6 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 63 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

63 m2
Tây Bắc
₫ 2.57 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

500 m2
₫ 900 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 58 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

58 m2
₫ 1.7 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

125 m2
₫ 1.55 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 114 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

114 m2
₫ 2.3 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 81 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

81 m2
Đông Bắc
₫ 2.85 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 71.1 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

71.1 m2
Tây
₫ 3.65 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 67 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

67 m2
₫ 2.6 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

80 m2
₫ 650 triệu

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

80 m2
₫ 550 triệu

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

80 m2
₫ 650 triệu

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

80 m2
₫ 650 triệu

12/06/2019

Mua bán Đất nền 80 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

80 m2
₫ 650 triệu

12/06/2019