Mua bán đất nền tại Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 221
SILVER
BÁN ĐẤT 2 MẶT TIỀN LŨY BÁN BÍCH

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Hòa Thạnh

670 m2
Tây
₫ 100 tỷ

11/02/2020

Mua bán đất thổ cư 56 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thọ Hoà

56 m2
Bắc
₫ 4.2 tỷ

11/20/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Hòa Thạnh

100 m2
₫ 2.4 tỷ

11/12/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Sơn Nhì

100 m2
₫ 3.2 tỷ

11/11/2020

Mua bán đất nền 52 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Sơn Nhì

52 m2
₫ 5.6 tỷ

11/11/2020

Mua bán đất thổ cư 78 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Hoà Thạnh

78 m2
Tây Nam
₫ 5.8 tỷ

11/11/2020

Mua bán đất thổ cư 59 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Hiệp Tân

59 m2
Tây
₫ 4.4 tỷ

11/11/2020

Mua bán đất thổ cư 67 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tây Thạnh

67 m2
Đông Bắc
₫ 5.25 tỷ

11/11/2020

Mua bán đất thổ cư 76.6 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Sơn Nhì

76.6 m2
₫ 5.2 tỷ

11/10/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Thạnh

100 m2
₫ 2.4 tỷ

11/09/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Thạnh

100 m2
₫ 2.4 tỷ

11/08/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thạnh

100 m2
₫ 2.2 tỷ

11/08/2020

Mua bán đất thổ cư 60 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Thành

60 m2
₫ 2.6 tỷ

11/07/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Quý

100 m2
₫ 2.4 tỷ

11/07/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Hòa Thạnh

100 m2
₫ 1.8 tỷ

11/06/2020