Mua bán đất nền tại Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 531
Mua bán Đất thổ cư 20000 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Bình

20000 m2
₫ 265 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 20000 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Bình

20000 m2
₫ 260 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 221 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

221 m2
₫ 15.5 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

70 m2
Đông Bắc
₫ 3.25 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 51000 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Phước

51000 m2
₫ 320 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 10000 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Phước

10000 m2
₫ 105 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 361 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

361 m2
₫ 38 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 192 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

192 m2
₫ 9.2 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 416 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

416 m2
Tây Nam
₫ 20.8 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 1926 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Tân Phú

1926 m2
₫ 57 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 194 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Phước

194 m2
₫ 4.6 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 83 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Trường

83 m2
₫ 3.1 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 58 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Trường

58 m2
₫ 2.58 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Trường

60 m2
₫ 2.2 tỷ

01/17/2020