Chức năng tìm kiếm thông minh gợi ý bất động sản phù hợp cho từng cá nhân Đăng ký miễn phí

Mua bán đất nền tại Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 254
Bộ lọc

BA TƠ, Phường 07, Quận 8

100 m2
₫ 1.7 tỷ

27/11/2020

Phạm Đức sơn, Phường 16, Quận 8

80 m2
₫ 1.8 tỷ

27/11/2020

Bông Sao, Phường 04, Quận 8

90 m2
₫ 1.6 tỷ

11/11/2020

Phạm Thế Hiển, Phường 07, Quận 8

112.5 m2
Nam
₫ 3.375 tỷ

06/11/2020

Ba Tơ, Phường 07, Quận 8

100 m2
₫ 1.6 tỷ

06/11/2020

Cao Lỗ, Phường 04, Quận 8

70 m2
₫ 1.6 tỷ

05/11/2020

Phạm đức sơn, Phường 16, Quận 8

80 m2
₫ 2.2 tỷ

05/11/2020

Võ Liêm Sơn, Phường 04, Quận 8

60 m2
₫ 1.925 tỷ

04/11/2020

Cao Lỗ, Phường 04, Quận 8

60 m2
₫ 1.842 tỷ

04/11/2020

Phường 05, Quận 8

100 m2
₫ 1.45 tỷ

04/11/2020

Bông sao, Phường 05, Quận 8

100 m2
₫ 1.6 tỷ

03/11/2020

TRỊNH QUANG NGHỊ, Phường 07, Quận 8

80 m2
₫ 1.8 tỷ

02/11/2020

Phạm đức Sơn, Phường 16, Quận 8

100 m2
₫ 2 tỷ

02/11/2020

Trương đình hội, Phường 16, Quận 8

80 m2
₫ 1.5 tỷ

02/11/2020