Mua bán đất nền tại Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 627
Mua bán đất thổ cư 65 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

65 m2
₫ 799 triệu

10/13/2020

Mua bán đất thổ cư 55 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

55 m2
₫ 5.6 tỷ

10/22/2020

Mua bán đất thổ cư 238 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

238 m2
₫ 19 tỷ

10/22/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

100 m2
₫ 1.85 tỷ

10/22/2020

Mua bán đất nền 117.6 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

117.6 m2
₫ 2.09 tỷ

10/21/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

100 m2
₫ 1.65 tỷ

10/20/2020

Mua bán đất thổ cư 192 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Quy

192 m2
Bắc
₫ 9 tỷ

10/18/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

100 m2
₫ 4 tỷ

10/17/2020

Mua bán đất thổ cư 80 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

80 m2
₫ 1.8 tỷ

10/17/2020

Mua bán đất thổ cư 90 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

90 m2
₫ 3 tỷ

10/17/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Ðông

100 m2
₫ 1.7 tỷ

10/15/2020

Mua bán đất thổ cư 80 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

80 m2
₫ 1.8 tỷ

10/11/2020

Mua bán đất thổ cư 80 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

₫ 850 triệu

10/09/2020

Mua bán đất thổ cư 38 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

38 m2
Nam
₫ 2.4 tỷ

10/09/2020