Mua bán đất nền tại Phường Phú Mỹ, Quận 7

1 - 15 của 40
Mua bán Đất nền 139 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

139 m2
₫ 1.7 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

160 m2
₫ 2.72 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 354 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

354 m2
₫ 630 triệu

11/19/2019

Mua bán Đất nền 136 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

136 m2
₫ 1.7 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất nền 72 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

72 m2
₫ 5.8 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất nền 110 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

110 m2
Đông
₫ 13.75 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 240 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

240 m2
₫ 11.76 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

100 m2
₫ 560 triệu

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

100 m2
₫ 310 triệu

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 7000 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

7000 m2
₫ 3 tỷ

11/17/2019

Mua bán Đất nền 137 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

137 m2
₫ 1.7 tỷ

11/17/2019

Mua bán Đất nền 136 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

136 m2
₫ 1.7 tỷ

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 234 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

234 m2
₫ 8 tỷ

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 72 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

72 m2
₫ 5.8 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

90 m2
Nam
₫ 6.2 tỷ

11/15/2019