Mua bán đất nền tại Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 261
Mua bán Đất thổ cư 52 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

52 m2
₫ 3.5 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

80 m2
₫ 190000 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 111 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

111 m2
₫ 12.3 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

100 m2
₫ 1.45 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 92 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

92 m2
₫ 4.324 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

110 m2
Đông
₫ 4.62 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 2016 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Ðông

2016 m2
₫ 170.01 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

100 m2
₫ 2.7 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Ðông

300 m2
₫ 400 triệu

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 180 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Kiểng

180 m2
₫ 11.2 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 630 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

630 m2
Đông
₫ 15.75 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 600 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

600 m2
Tây
₫ 15 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

90 m2
₫ 1.3 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 146 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

146 m2
₫ 1.2 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

90 m2
₫ 1.1 tỷ

12/05/2019