Cho thuê mặt bằng tại TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 268
Mua bán Đất thổ cư 93.5 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Quy

93.5 m2
Tây
₫ 6.5 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 325 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

325 m2
₫ 24.375 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất nền 0 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

₫ 5.3 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 305 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Bình Thuận

305 m2
Nam
₫ 15.5 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 268 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

268 m2
Nam
₫ 18.8 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

100 m2
Tây
₫ 10 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 167 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

167 m2
Tây
₫ 18.5 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

100 m2
Bắc
₫ 6.35 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

100 m2
Tây
₫ 10.3 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 240 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

240 m2
Tây
₫ 19.2 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

100 m2
Đông
₫ 7.5 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 72 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

72 m2
Đông Nam
₫ 5.2 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

200 m2
Nam
₫ 11.4 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 72 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

72 m2
Tây Bắc
₫ 5.8 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 140 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

140 m2
Đông
₫ 8.68 tỷ

12/10/2019