Mua bán đất nền tại Quận 6, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 55
Bán 8 Lô đất thổ cư Quận 6 TPHCM

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 06

50 m2
₫ 5 tỷ

11/15/2019

Mua bán Đất nền 129 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 12

129 m2
₫ 1.8 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất nền 136 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 01

136 m2
₫ 1.4 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất nền 80 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

80 m2
₫ 13.5 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 103 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

103 m2
Tây
₫ 8 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 50 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 06

50 m2
Tây Nam
₫ 5.17 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

80 m2
₫ 1.85 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất nền 135 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 06

135 m2
₫ 1.4 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 320 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Bình Trị Đông A

320 m2
₫ 8.64 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 50 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 06

50 m2
₫ 5 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 50 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 06

50 m2
₫ 5 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 04

80 m2

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 07

100 m2
₫ 3 tỷ

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 3600 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 07

3600 m2
₫ 195 tỷ

11/17/2019