Mua bán nhà tại Long An

1 - 10 của 10
Mua bán Đất thổ cư 152 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 05

152 m2
₫ 1.75 tỷ

12/14/2019

Mua bán Đất nền 156 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 04

156 m2
₫ 1.9 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 56 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 16

56 m2
₫ 1.65 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

80 m2
₫ 2.4 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 56 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

56 m2
₫ 2.25 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất nền 157 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 08

157 m2
₫ 1.9 tỷ

11/29/2019

Mua bán Đất nền 153 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 04

153 m2
₫ 1.9 tỷ

11/27/2019

Mua bán Đất nền 142 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 18

142 m2
₫ 1.9 tỷ

11/27/2019

Mua bán Đất nền 142 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 14

142 m2
₫ 1.9 tỷ

11/27/2019

Mua bán Đất nền 151 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 18

151 m2
₫ 1.9 tỷ

11/27/2019