Mua bán Đất nền tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

31 - 45 của 789
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

100 m2
₫ 2.3 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

80 m2
₫ 3.8 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 67 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Ðông

67 m2
₫ 1.74 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 152 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Khánh

152 m2
₫ 1.9 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 68 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Ðông

68 m2
₫ 1.64 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 84 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

84 m2
₫ 1.83 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 72 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

72 m2
₫ 1.72 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 68 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Ðông

68 m2
₫ 1.46 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 72 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

72 m2
₫ 1.85 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 67 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Ðông

67 m2
₫ 1.78 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

100 m2
₫ 2.1 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 170 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Lợi Ðông

170 m2
Đông Bắc
₫ 56 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 162 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

162 m2
₫ 7.5 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

80 m2
₫ 3.1 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 68 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

68 m2
₫ 2.21 tỷ

07/04/2020