Mua bán đất nền tại Phường An Phú, Quận 2

1 - 15 của 115
Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

105 m2
Đông Nam
₫ 19 tỷ

12/16/2019

Mua bán Đất nền 300 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

300 m2
₫ 180 triệu

12/16/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 10300 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 160 tỷ

12/16/2019

Mua bán Đất nền 13330 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

13330 m2
₫ 160 tỷ

12/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

100 m2
₫ 11.2 tỷ

12/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

75 m2
Đông Bắc
₫ 2.5 tỷ

12/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 308 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

308 m2

12/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 1212 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

1212 m2
Đông Nam
₫ 200 triệu

12/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 84 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

84 m2
₫ 3.2 tỷ

12/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

110 m2
₫ 3.8 tỷ

12/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

100 m2
₫ 11.2 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

100 m2
Đông Bắc
₫ 10.45 tỷ

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

200 m2
₫ 13 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 119 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

119 m2
₫ 8.9 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

80 m2
₫ 10.4 tỷ

12/13/2019