Mua bán đất nền tại Phường An Phú, Quận 2

1 - 15 của 125
Mua bán Đất nền 100 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

100 m2
₫ 2.3 tỷ

11/11/2019

Mua bán Đất nền 0 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 20 tỷ

11/11/2019

Mua bán Đất nền 297 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

297 m2
Đông Nam
₫ 17.523 tỷ

11/11/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 12320 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

12320 m2
₫ 158 tỷ

11/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

150 m2
₫ 24.75 tỷ

11/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 140 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

140 m2
₫ 16.2 tỷ

11/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

100 m2
₫ 5 tỷ

11/11/2019

Mua bán Đất nền 13330 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

13330 m2
₫ 160 tỷ

11/10/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 13320 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

13320 m2
₫ 158 tỷ

11/9/2019

Mua bán Đất thổ cư 8 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

8 m2
₫ 1.72 tỷ

11/8/2019

Mua bán Đất nền 160 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

160 m2
Tây Bắc
₫ 20 tỷ

11/7/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

100 m2
Đông Bắc
₫ 10.45 tỷ

11/7/2019

Mua bán Đất thổ cư 129.6 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

129.6 m2
Bắc
₫ 115 triệu

11/7/2019

Mua bán Đất nền 203 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 115 triệu

11/7/2019