Mua bán đất nền tại Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 393
Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Hiệp Thành

90 m2
₫ 2.9 tỷ

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Hiệp Thành

80 m2
₫ 3.2 tỷ

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 2248 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

2248 m2
₫ 45 tỷ

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 127.5 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

127.5 m2
₫ 4.75 tỷ

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Hiệp Thành

125 m2
₫ 4.15 tỷ

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

100 m2
₫ 1.3 tỷ

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

100 m2
₫ 2.85 tỷ

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 71 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

71 m2
₫ 3.36 tỷ

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 58 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

₫ 900 triệu

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

60 m2
₫ 2.6 tỷ

02/17/2020

Mua bán Đất nền 60 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

60 m2
₫ 2.6 tỷ

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

₫ 2.6 tỷ

02/17/2020

Mua bán Đất nền 60 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

60 m2
₫ 2.6 tỷ

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

60 m2
₫ 1.9 tỷ

02/17/2020