Mua bán đất nền tại Huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 136
Mua bán đất thổ cư 76 m2 tại Huyện Cần Giờ

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Cần Giờ, Thị trấn Xã Cần Thạnh

76 m2
₫ 920 triệu

10/24/2020

Mua bán đất thổ cư 62 m2 tại Huyện Cần Giờ

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Cần Giờ, Thị trấn Xã Cần Thạnh

62 m2
₫ 870 triệu

10/24/2020

Mua bán đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Cần Giờ

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Cần Giờ, Xã Long Hòa

200 m2
₫ 1.5 tỷ

10/20/2020

Mua bán đất thổ cư 111 m2 tại Huyện Cần Giờ

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Cần Giờ, Xã Lý Nhơn

111 m2
₫ 860 triệu

10/10/2020

Mua bán đất thổ cư 188 m2 tại Huyện Cần Giờ

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Cần Giờ, Xã Bình Khánh

188 m2
₫ 2 tỷ

10/09/2020

Mua bán đất nền 120 m2 tại Huyện Cần Giờ

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Cần Giờ, Thị trấn Xã Cần Thạnh

120 m2
₫ 900 triệu

10/08/2020

Mua bán đất nền 100 m2 tại Huyện Cần Giờ

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Cần Giờ, Thị trấn Xã Cần Thạnh

100 m2
₫ 420 triệu

10/02/2020

Mua bán đất thổ cư 2000 m2 tại Huyện Cần Giờ

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Cần Giờ, Xã Bình Khánh

2000 m2
₫ 1.3 tỷ

09/29/2020

Mua bán đất nền 7778 m2 tại Huyện Cần Giờ

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Cần Giờ, Thị trấn Xã Cần Thạnh

7778 m2
₫ 171 tỷ

09/29/2020

Mua bán đất thổ cư 1508 m2 tại Huyện Cần Giờ

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Cần Giờ, Thị trấn Xã Cần Thạnh

1508 m2
₫ 27.5 tỷ

09/26/2020

Mua bán đất thổ cư 188 m2 tại Huyện Cần Giờ

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Cần Giờ, Xã Bình Khánh

188 m2
₫ 1.55 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 97 m2 tại Huyện Cần Giờ

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Cần Giờ, Xã Bình Khánh

97 m2
₫ 1.6 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 1404 m2 tại Huyện Cần Giờ

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Cần Giờ, Xã Tam Thôn Hiệp

1404 m2
₫ 3.1 tỷ

09/21/2020

Mua bán đất thổ cư 1968 m2 tại Huyện Cần Giờ

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Cần Giờ, Xã An Thới Đông

₫ 6.5 tỷ

09/21/2020

Mua bán đất thổ cư 1017 m2 tại Huyện Cần Giờ

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Cần Giờ, Xã An Thới Đông

1017 m2
₫ 5 tỷ

09/21/2020