Mua bán đất nền tại TP.Hải Phòng

1 - 15 của 198
Mua bán Đất thổ cư 76 m2 tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Đồng Thái

76 m2
Tây Nam
₫ 630 triệu

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 55 m2 tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Thị Trấn An Dương

55 m2
Tây
₫ 550 triệu

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 115 m2 tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Thị Trấn An Dương

115 m2
Nam
₫ 10.5 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 52 m2 tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Thị Trấn An Dương

52 m2
Đông
₫ 1.45 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 69 m2 tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Nam Sơn

69 m2
Tây
₫ 550 triệu

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Đồng Thái

₫ 630 triệu

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 98 m2 tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Đồng Thái

98 m2
Đông Nam
₫ 833 triệu

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 195 m2 tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Thị Trấn An Dương

195 m2
Đông Nam
₫ 165 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Lê Lợi

120 m2
₫ 1.35 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Kiến An

TP.Hải Phòng, Quận Kiến An, Phường Văn Đẩu

100 m2
₫ 930 triệu

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 126 m2 tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Nam Sơn

126 m2
₫ 630 triệu

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 260 m2 tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Lê Lợi

260 m2
₫ 3.356 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 98 m2 tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

₫ 3.25 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 50 m2 tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Đồng Thái

50 m2
Bắc
₫ 370 triệu

12/13/2019