Mua bán Đất nền tại Quận Tây Hồ, TP.Hà Nội

31 - 45 của 350
Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Phú Thượng

90 m2
₫ 1.65 tỷ

08/03/2020

Mua bán Đất thổ cư 115.6 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Quảng An

₫ 47.396 tỷ

08/03/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

60 m2
Nam
₫ 8.3 tỷ

08/03/2020

Mua bán Đất thổ cư 135 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Yên Phụ

135 m2
₫ 11.5 tỷ

08/03/2020

Mua bán Đất thổ cư 45 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Yên Phụ

45 m2
₫ 6.3 tỷ

08/02/2020

Mua bán Đất thổ cư 44 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Bưởi

44 m2
₫ 6.7 tỷ

08/02/2020

Mua bán Đất thổ cư 44 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Bưởi

44 m2
₫ 7 tỷ

08/02/2020

Mua bán Đất thổ cư 44 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Bưởi

44 m2
₫ 6.7 tỷ

08/02/2020

Mua bán Đất thổ cư 54 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Bưởi

54 m2
₫ 10.8 tỷ

08/02/2020

Mua bán Đất thổ cư 62 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Bưởi

62 m2
Tây Nam
₫ 6.55 tỷ

08/02/2020

Mua bán Đất thổ cư 32 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Bưởi

32 m2
Đông Bắc
₫ 2.95 tỷ

08/02/2020

Mua bán Đất thổ cư 31 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Bưởi

31 m2
Đông Bắc
₫ 2.85 tỷ

08/02/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Thụy Khuê

60 m2
₫ 4.95 tỷ

08/02/2020

Mua bán Đất thổ cư 54 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Bưởi

54 m2
Đông Bắc
₫ 10 tỷ

08/02/2020

Mua bán Đất thổ cư 26 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Bưởi

26 m2
Tây Nam
₫ 1.85 tỷ

08/02/2020