Mua bán đất nền tại Quận Tây Hồ, TP.Hà Nội

31 - 45 của 290
Mua bán Đất thổ cư 25 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

25 m2
₫ 3 tỷ

01/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 69 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Bưởi

69 m2
Đông Bắc
₫ 5.6 tỷ

01/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 62.5 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

62.5 m2
Bắc
₫ 6.39 tỷ

01/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 145 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Bưởi

145 m2
Tây Bắc
₫ 8.86 tỷ

01/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 76.5 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

76.5 m2
Tây Bắc
₫ 4.92 tỷ

01/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 135 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Bưởi

135 m2
₫ 8.37 tỷ

01/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 72 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

72 m2
Đông Nam
₫ 4 tỷ

01/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 140 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

140 m2
₫ 5.7 tỷ

01/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 145 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

145 m2
₫ 5.65 tỷ

01/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 31 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Bưởi

31 m2
Đông Bắc
₫ 2.72 tỷ

01/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 96 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Bưởi

96 m2
Đông Nam
₫ 13.44 tỷ

01/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 46 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

46 m2
Đông Nam
₫ 5.71 tỷ

01/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Thụy Khuê

60 m2
₫ 4.8 tỷ

01/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 64 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Phú Thượng

64 m2
₫ 3.5 tỷ

01/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 88 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Thụy Khê

₫ 15.5 tỷ

01/19/2020