Mua bán nhà tại Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 339
Bán đất thổ cư , sổ đỏ chính chủ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Nhật Tân

310 m2
Đông Nam
₫ 21.7 tỷ

11/26/2019

Mua bán Đất thổ cư 64 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Phú Thượng

64 m2
₫ 3.5 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 50 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

50 m2
Đông Nam
₫ 5.6 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 32 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Bưởi

32 m2
Đông Bắc
₫ 3 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 124 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

124 m2
Bắc
₫ 9.2 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 45 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

45 m2
Đông Nam
₫ 5.68 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 34 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Phú Thượng

34 m2
Nam
₫ 1.7 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Phú Thượng

90 m2
Đông
₫ 4.035 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Phú Thượng

₫ 1.69 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 54 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Phú Thượng

54 m2
Nam
₫ 2.439 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Phú Thượng

60 m2
Nam
₫ 3.84 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 61 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Thụy Khê

61 m2
₫ 5.12 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 45 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Bưởi

45 m2
Tây
₫ 6.4 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 88 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

88 m2
Bắc
₫ 11.8 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 65 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Bưởi

65 m2
Đông Bắc
₫ 5.33 tỷ

12/09/2019