Mua bán Đất nền tại Quận Hà Đông, TP.Hà Nội

1 - 15 của 409
Mua bán Đất thổ cư 32 m2 tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Dương Nội

32 m2
₫ 1.3 tỷ

08/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Văn Mỗ

₫ 2.7 tỷ

08/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 35 m2 tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Hà Cầu

35 m2
Đông
₫ 1.8 tỷ

08/11/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Kiến Hưng

100 m2
₫ 2.7 tỷ

08/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 240 m2 tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Kiến Hưng

240 m2
₫ 3 tỷ

08/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Kiến Hưng

100 m2
₫ 1.8 tỷ

08/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 32 m2 tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Quang Trung

32 m2
Tây Nam
₫ 1.75 tỷ

08/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 123 m2 tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Kiến Hưng

123 m2
₫ 800 triệu

08/11/2020

Mua bán Đất nền 40 m2 tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Hà Cầu

40 m2
Đông Nam
₫ 4 tỷ

08/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 51 m2 tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Văn Quán

51 m2
₫ 3.35 tỷ

08/11/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Kiến Hưng

100 m2
Đông
₫ 2.6 tỷ

08/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 37 m2 tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Văn Quán

37 m2
Tây Bắc
₫ 2.2 tỷ

08/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 36 m2 tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Vạn Phúc

36 m2
Tây Bắc
₫ 1.85 tỷ

08/11/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Kiến Hưng

100 m2
₫ 2.5 tỷ

08/11/2020