Mua bán đất nền tại Huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội

1 - 15 của 65
Mua bán Đất thổ cư 48 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã Kim Chung

48 m2
Đông Bắc
₫ 1.824 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã An Thượng

150 m2
₫ 3.75 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 67 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã Kim Chung

67 m2
Đông Bắc
₫ 3.7 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 50 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã Kim Chung

50 m2
Đông Bắc
₫ 1.82 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 46 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã Kim Chung

46 m2
Tây Bắc
₫ 1.255 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã Kim Chung

75 m2
Đông Bắc
₫ 3.375 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 40 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã Kim Chung

40 m2
Đông Bắc
₫ 2.48 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 41 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã Di Trạch

41 m2
Tây Nam
₫ 1.19 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 35 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã Kim Chung

35 m2
₫ 9 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 50 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã Kim Chung

50 m2
₫ 1.375 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 35 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã Kim Chung

35 m2
₫ 1.08 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 39 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã Kim Chung

39 m2
Đông Bắc
₫ 1.65 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 40 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã Di Trạch

40 m2
Đông Nam
₫ 1 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã Kim Chung

60 m2
Đông Nam
₫ 1.56 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 57.8 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã An Thượng

57.8 m2
Đông Bắc
₫ 1.2 tỷ

12/14/2019