Mua bán đất nền tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

1 - 15 của 46
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Bắc

100 m2
Bắc
₫ 3.3 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Phước Mỹ

300 m2
₫ 45 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 102 m2 tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Phước Mỹ

102 m2

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Mân Thái

100 m2

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 244 m2 tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Phước Mỹ

244 m2

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 324 m2 tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Phước Mỹ

324 m2

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 127 m2 tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Nại Hiên Đông

127 m2
₫ 9 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Thọ Quang

100 m2
₫ 5.6 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Thọ Quang

90 m2
₫ 5.4 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Bắc

₫ 17.5 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 240 m2 tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Phước Mỹ

240 m2
₫ 22.8 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Tây

100 m2
₫ 8.5 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 59 m2 tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Phước Mỹ

59 m2
Đông Nam
₫ 3.8 tỷ

01/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 91 m2 tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Phước Mỹ

91 m2
Đông
₫ 7.098 tỷ

01/19/2020