Mua bán đất nền tại Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

31 - 45 của 766
Mua bán đất thổ cư 102 m2 tại Quận Ngũ Hành Sơn

TP.Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Phường Hoà Quý

102 m2
₫ 2.2 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 111 m2 tại Quận Ngũ Hành Sơn

TP.Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Phường Hoà Quý

111 m2
₫ 2.45 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 85.2 m2 tại Quận Ngũ Hành Sơn

TP.Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An

85.2 m2
Tây Bắc
₫ 3.4 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Quận Ngũ Hành Sơn

TP.Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Phường Hoà Quý

100 m2
₫ 1.3 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 112 m2 tại Quận Ngũ Hành Sơn

TP.Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Phường Hoà Quý

112 m2
₫ 2.4 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 112 m2 tại Quận Ngũ Hành Sơn

TP.Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Phường Hoà Quý

112 m2
₫ 2.4 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 110 m2 tại Quận Ngũ Hành Sơn

TP.Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Phường Hoà Quý

110 m2
₫ 2.5 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 111 m2 tại Quận Ngũ Hành Sơn

TP.Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Phường Hoà Quý

111 m2
₫ 2.45 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 219 m2 tại Quận Ngũ Hành Sơn

TP.Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Phường Hoà Quý

219 m2
Đông Bắc
₫ 690 triệu

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 110 m2 tại Quận Ngũ Hành Sơn

TP.Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Phường Hoà Quý

110 m2
₫ 2.5 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 153 m2 tại Quận Ngũ Hành Sơn

TP.Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Phường Hoà Hải

153 m2
Tây Nam
₫ 1.4 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất nền 90 m2 tại Quận Ngũ Hành Sơn

TP.Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Phường Hoà Hải

90 m2
₫ 1.845 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 111 m2 tại Quận Ngũ Hành Sơn

TP.Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Phường Hoà Quý

111 m2
₫ 1.45 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 110 m2 tại Quận Ngũ Hành Sơn

TP.Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Phường Hoà Quý

110 m2
₫ 2.5 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Quận Ngũ Hành Sơn

TP.Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Phường Hoà Quý

100 m2
Nam
₫ 1.25 tỷ

09/25/2020