Mua bán đất nền tại Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

1 - 15 của 635
Mua bán Đất thổ cư 70.9 m2 tại Quận Ngũ Hành Sơn

TP.Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Phường Hoà Hải

70.9 m2
Nam
₫ 795 triệu

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Ngũ Hành Sơn

TP.Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Phường Hoà Quý

100 m2
₫ 2.45 tỷ

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 103 m2 tại Quận Ngũ Hành Sơn

TP.Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Phường Hoà Quý

103 m2
₫ 2.449 tỷ

02/17/2020

Mua bán Đất nền 140 m2 tại Quận Ngũ Hành Sơn

TP.Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Bắc Mỹ An

140 m2
₫ 2.3 tỷ

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 106 m2 tại Quận Ngũ Hành Sơn

TP.Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Phường Hoà Quý

106 m2
₫ 2.45 tỷ

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Ngũ Hành Sơn

TP.Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Phường Hoà Quý

100 m2
₫ 2.45 tỷ

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Ngũ Hành Sơn

TP.Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Phường Hoà Quý

100 m2
₫ 2.459 tỷ

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Ngũ Hành Sơn

TP.Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Phường Hoà Quý

100 m2
₫ 2.45 tỷ

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Quận Ngũ Hành Sơn

TP.Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Phường Hoà Quý

105 m2
₫ 2.45 tỷ

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Ngũ Hành Sơn

TP.Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Phường Hoà Quý

100 m2
₫ 2.6 tỷ

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 108 m2 tại Quận Ngũ Hành Sơn

TP.Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Phường Hoà Quý

108 m2
₫ 2.451 tỷ

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 109 m2 tại Quận Ngũ Hành Sơn

TP.Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Phường Hoà Quý

109 m2
₫ 2.452 tỷ

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 108 m2 tại Quận Ngũ Hành Sơn

TP.Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Phường Hoà Quý

108 m2
₫ 2.449 tỷ

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 108 m2 tại Quận Ngũ Hành Sơn

TP.Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Phường Hoà Quý

108 m2
₫ 2.6 tỷ

02/17/2020