Mua bán Đất nền tại Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

1 - 15 của 310
Mua bán Đất nền 90 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

90 m2
₫ 1.8 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 63 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

63 m2
Tây Nam
₫ 1.8 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Hiệp Nam

125 m2
Đông
₫ 4.1 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Hiệp Nam

125 m2
Đông
₫ 4.1 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Hiệp Nam

125 m2
Đông
₫ 4.1 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 156.5 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Hiệp Nam

156.5 m2
Đông
₫ 6.55 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất nền 117 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Hiệp Nam

117 m2
Tây Nam
₫ 3.3 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 115 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

115 m2
Đông Bắc
₫ 3.9 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 133 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

133 m2
Tây Bắc
₫ 5.1 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 71.4 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

71.4 m2
Đông Nam
₫ 1.8 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 71.4 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

71.4 m2
Đông Nam
₫ 1.8 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 71.4 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

71.4 m2
Đông Nam
₫ 1.8 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất nền 61 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

61 m2
Đông
₫ 1.65 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 72 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

72 m2
Đông Nam
₫ 1.8 tỷ

07/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

75 m2
Tây Bắc
₫ 3.2 tỷ

07/03/2020