Mua bán đất nền tại Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

1 - 15 của 187
Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hòa Khánh Bắc

₫ 1 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Khánh Nam

80 m2
Đông Bắc
₫ 2.95 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Hiệp Nam

125 m2
Đông
₫ 4.1 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Hiệp Nam

125 m2
Đông
₫ 4.1 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 156.5 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Hiệp Nam

156.5 m2
Đông
₫ 6.55 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Hiệp Nam

125 m2
Đông
₫ 4.1 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Hiệp Nam

100 m2
Tây Bắc
₫ 1.9 tỷ

01/15/2020

Mua bán Đất nền 90 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

90 m2
Đông Nam
₫ 1.95 tỷ

01/15/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

100 m2
₫ 4 tỷ

01/14/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

100 m2
₫ 3.9 tỷ

01/14/2020

Mua bán Đất nền 90 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Khánh Nam

90 m2
₫ 1.95 tỷ

01/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Khánh Nam

90 m2
Đông Nam
₫ 1.95 tỷ

01/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 77 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hòa Khánh Bắc

77 m2
Tây Bắc
₫ 2.55 tỷ

01/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

100 m2
₫ 3.5 tỷ

01/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

₫ 4.2 tỷ

01/13/2020