Mua bán đất nền tại Huyện Châu Thành, Tiền Giang

1 - 15 của 26
Mua bán Đất nông nghiệp 105 m2 tại Huyện Châu Thành

Tiền Giang, Huyện Châu Thành, Xã Song Thuận

105 m2
₫ 630 triệu

02/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 146 m2 tại Huyện Châu Thành

Tiền Giang, Huyện Châu Thành, Xã Tân Hương

146 m2
₫ 1.19 tỷ

02/22/2020

Mua bán Đất nền 107 m2 tại Huyện Châu Thành

Tiền Giang, Huyện Châu Thành, Xã Tân Lý Tây

107 m2
₫ 270 triệu

02/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 1302 m2 tại Huyện Châu Thành

Tiền Giang, Huyện Châu Thành, Xã Long An

1302 m2
₫ 3.5 tỷ

02/20/2020

Mua bán Đất nền 108 m2 tại Huyện Châu Thành

Tiền Giang, Huyện Châu Thành, Xã Tân Lý Tây

108 m2
₫ 270 triệu

02/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 101 m2 tại Huyện Châu Thành

Tiền Giang, Huyện Châu Thành, Xã Tân Hương

101 m2
₫ 385 triệu

02/16/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Châu Thành

Tiền Giang, Huyện Châu Thành, Xã Tân Lý Tây

100 m2
₫ 670 triệu

02/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 95 m2 tại Huyện Châu Thành

Tiền Giang, Huyện Châu Thành, Xã Bình Đức

95 m2
₫ 10.2 tỷ

02/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Châu Thành

Tiền Giang, Huyện Châu Thành, Xã Tân Hương

90 m2
₫ 650 triệu

02/14/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Châu Thành

Tiền Giang, Huyện Châu Thành, Xã Tân Lý Tây

100 m2
₫ 460 triệu

02/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Châu Thành

Tiền Giang, Huyện Châu Thành, Xã Tân Hương

100 m2
₫ 550 triệu

02/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Châu Thành

Tiền Giang, Huyện Châu Thành, Xã Tân Lý Tây

100 m2
₫ 440 triệu

02/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Huyện Châu Thành

Tiền Giang, Huyện Châu Thành, Xã Tân Hương

160 m2
₫ 600 triệu

02/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 112 m2 tại Huyện Châu Thành

Tiền Giang, Huyện Châu Thành, Xã Tân Hương

112 m2
₫ 390 triệu

02/13/2020

Mua bán Đất nền 200 m2 tại Huyện Châu Thành

Tiền Giang, Huyện Châu Thành, Xã Tân Hương

200 m2
₫ 670 triệu

02/13/2020