Mua bán Đất nền tại Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

1 - 15 của 86
Mua bán Đất nền 80 m2 tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Phường Đông Vệ

80 m2
₫ 1.3 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất nền 405 m2 tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Phường Đông Vệ

405 m2
Tây Bắc
₫ 1.25 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất nền 87.5 m2 tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Phường Điện Biên

87.5 m2
Tây Nam
₫ 1.234 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất nền 90 m2 tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Phường Đông Vệ

90 m2
Đông Bắc
₫ 1.4 tỷ

08/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Phường Phú Sơn

120 m2
₫ 1.74 tỷ

08/07/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Phường Đông Vệ

100 m2
Tây
₫ 3.05 tỷ

08/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Phường Đông Vệ

90 m2
₫ 1.4 tỷ

08/07/2020

Mua bán Đất nền 93 m2 tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Xã Quảng Thắng

93 m2
Tây
₫ 1.66 tỷ

08/06/2020

Mua bán Đất nền 78 m2 tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Phường Đông Thọ

78 m2
₫ 1.4 tỷ

08/06/2020

Mua bán Đất nền 78 m2 tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Phường Đông Thọ

78 m2
₫ 1.5 tỷ

08/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Phường Đông Vệ

90 m2
Nam
₫ 1.4 tỷ

08/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Phường Đông Vệ

90 m2
₫ 1.4 tỷ

08/04/2020

Mua bán Đất nền 90 m2 tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Phường Đông Vệ

90 m2
₫ 1.4 tỷ

08/03/2020

Mua bán Đất nền 90 m2 tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Phường Đông Vệ

90 m2
₫ 1.4 tỷ

08/03/2020

Mua bán Đất nền 90 m2 tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Phường Đông Vệ

90 m2
₫ 1.4 tỷ

08/03/2020