Mua bán đất nền tại Thanh Hoá

1 - 15 của 57
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Yên Định

Thanh Hoá, Huyện Yên Định, Xã Quý Lộc

100 m2
₫ 400 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Yên Định

Thanh Hoá, Huyện Yên Định, Xã Quý Lộc

100 m2
₫ 4 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Tĩnh Gia

Thanh Hoá, Huyện Tĩnh Gia, Xã Bình Minh

100 m2
₫ 650 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Tĩnh Gia

Thanh Hoá, Huyện Tĩnh Gia, Xã Bình Minh

100 m2
₫ 650 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Yên Định

Thanh Hoá, Huyện Yên Định, Xã Quý Lộc

100 m2
₫ 400 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Yên Định

Thanh Hoá, Huyện Yên Định, Xã Quý Lộc

100 m2
₫ 400 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Tĩnh Gia

Thanh Hoá, Huyện Tĩnh Gia, Xã Bình Minh

100 m2
₫ 700 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyên Quảng Xương

Thanh Hoá, Huyên Quảng Xương, Xã Quang Phú

80 m2
₫ 595 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất nền 150 m2 tại Huyên Quảng Xương

Thanh Hoá, Huyên Quảng Xương, Xã Quảng Thạch

150 m2
Tây Bắc
₫ 315 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 99 m2 tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Xã Đông Hương

99 m2
₫ 2.475 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Phường Phú Sơn

120 m2
₫ 3 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Phường Phú Sơn

120 m2
₫ 1.55 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Phường Đông Sơn

120 m2
₫ 1.55 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất nền 120 m2 tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Phường Đông Sơn

120 m2
₫ 1.586 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Tĩnh Gia

Thanh Hoá, Huyện Tĩnh Gia, Xã Bình Minh

100 m2
Nam
₫ 650 triệu

12/10/2019