Mua bán đất nền tại Thành phố Thái Bình, Thái Bình

1 - 15 của 17
Mua bán Đất thổ cư 51.6 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Phú Khánh

51.6 m2
Đông Nam
₫ 210 triệu

11/28/2017

Mua bán Đất nền 71.4 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Xã Phú Xuân

71.4 m2
Đông Nam

11/28/2017

Mua bán Đất thổ cư 57 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Xã Hoàng Diệu

57 m2
Đông
₫ 256.5 triệu

11/27/2017

Mua bán Đất thổ cư 65 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Quang Trung

65 m2
Tây Bắc

08/30/2017

Mua bán Đất thổ cư 71.6 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Xã Phú Xuân

71.6 m2
Đông Nam
₫ 522.68 triệu

08/12/2017

Mua bán Đất nền 107 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Trần Lâm

107 m2
₫ 1.712 tỷ

03/31/2017

Mua bán Đất thổ cư 52 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Tiền Phong

52 m2
Đông
₫ 850 triệu

02/02/2017

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Quang Trung

75 m2
₫ 1.312 tỷ

01/20/2017

Mua bán Đất thổ cư 65 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Quang Trung

65 m2
₫ 728 triệu

01/16/2017

Mua bán Đất thổ cư 65 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Quang Trung

65 m2
₫ 715 triệu

01/16/2017

Mua bán Đất thổ cư 56 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Xã Phú Xuân

56 m2
Đông Bắc
₫ 358 triệu

12/15/2016

Mua bán Đất thổ cư 63 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Xã Phú Xuân

63 m2
₫ 250 triệu

11/08/2016

Mua bán Đất thổ cư 56 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Xã Phú Xuân

56 m2
₫ 358 triệu

11/08/2016

Mua bán Đất thổ cư 67 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Trần Lâm

67 m2
₫ 871 triệu

10/20/2016

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Trần Lâm

70 m2
₫ 910 triệu

01/07/2016