Mua bán đất nền tại Thái Bình

1 - 15 của 32
Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Vũ Thư

Thái Bình, Huyện Vũ Thư, Thị Trấn Vũ Thư

80 m2
Tây Nam
₫ 380 triệu

12/08/2019

Mua bán Đất thổ cư 78.3 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Tiền Phong

78.3 m2
Tây Bắc
₫ 850 triệu

12/05/2019

Mua bán Đất nền 140 m2 tại Huyện Thái Thụy

Thái Bình, Huyện Thái Thụy, Xã Thái Hưng

140 m2
Nam
₫ 560 triệu

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 99 m2 tại Huyện Hưng Hà

Thái Bình, Huyện Hưng Hà, Xã Thái Phương

99 m2
Đông Nam
₫ 8 triệu

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 74 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Quang Trung

74 m2
Tây Bắc
₫ 35 triệu

12/04/2019

Mua bán Đất nền 74.3 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Quang Trung

74.3 m2
Tây Bắc
₫ 33 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 78 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Tiền Phong

78 m2
Tây Bắc
₫ 850 triệu

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 140 m2 tại Huyện Thái Thụy

Thái Bình, Huyện Thái Thụy, Xã Thái Hưng

140 m2
Nam
₫ 560 triệu

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 65 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Quang Trung

65 m2
Tây Bắc
₫ 1.365 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất nền 67.2 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Quang Trung

67.2 m2
Đông Bắc
₫ 26.3 triệu

12/04/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Thái Thụy

Thái Bình, Huyện Thái Thụy, Xã Thái Đô

100 m2
₫ 5.7 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất nền 63 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Xã Phú Xuân

63 m2
Tây Bắc
₫ 835 triệu

11/30/2019

Mua bán Đất nền 81 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Xã Phú Xuân

81 m2
Đông Bắc
₫ 1.25 tỷ

11/30/2019

Mua bán Đất nền 72 m2 tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Quang Trung

72 m2
Đông Nam
₫ 950 triệu

11/30/2019

Mua bán Đất thổ cư 145 m2 tại Huyện Vũ Thư

Thái Bình, Huyện Vũ Thư, Xã Minh Quang

145 m2
Tây
₫ 999 triệu

11/25/2019