Mua bán đất nền tại Tây Ninh

1 - 15 của 120
Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Gò Dầu

Tây Ninh, Huyện Gò Dầu, Xã Phước Thạnh

100 m2
₫ 290 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Gò Dầu

Tây Ninh, Huyện Gò Dầu, Xã Phước Thạnh

100 m2
₫ 290 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Gò Dầu

Tây Ninh, Huyện Gò Dầu, Xã Thanh Phước

100 m2
₫ 500 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 63 m2 tại Huyện Gò Dầu

Tây Ninh, Huyện Gò Dầu, Xã Hiệp Thạnh

63 m2
₫ 216 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Gò Dầu

Tây Ninh, Huyện Gò Dầu, Xã Thanh Phước

100 m2
₫ 500 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Gò Dầu

Tây Ninh, Huyện Gò Dầu, Xã Thanh Phước

100 m2
Tây Bắc
₫ 12 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 135 m2 tại Huyện Gò Dầu

Tây Ninh, Huyện Gò Dầu, Xã Phước Trạch

135 m2
₫ 325 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Gò Dầu

Tây Ninh, Huyện Gò Dầu, Xã Thanh Phước

150 m2
₫ 655 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 88 m2 tại Huyện Gò Dầu

Tây Ninh, Huyện Gò Dầu, Xã Thanh Phước

88 m2
Tây
₫ 310 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Gò Dầu

Tây Ninh, Huyện Gò Dầu, Xã Phước Đông

₫ 650 triệu

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Gò Dầu

Tây Ninh, Huyện Gò Dầu, Xã Phước Đông

₫ 130 triệu

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Gò Dầu

Tây Ninh, Huyện Gò Dầu, Xã Phước Đông

₫ 650 triệu

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Trảng Bàng

Tây Ninh, Huyện Trảng Bàng, Thị trấn Trảng Bàng

90 m2
₫ 450 triệu

12/09/2019