Mua bán Đất nền tại Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

1 - 15 của 48
Mua bán Đất nền 100 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hà Khánh

100 m2
₫ 1 tỷ

08/10/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hà Khánh

100 m2
₫ 1 tỷ

08/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 77 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hùng Thắng

77 m2
Đông Bắc
₫ 1.55 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất nền 75 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hà Khánh

75 m2
Đông Nam
₫ 1.65 tỷ

08/08/2020

Mua bán Đất nền 80 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hà Khánh

80 m2
Tây Bắc
₫ 1.75 tỷ

08/08/2020

Mua bán Đất công nghiệp 72 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Cao Thắng

72 m2
Tây Nam
₫ 1.764 tỷ

08/07/2020

Mua bán Đất công nghiệp 238 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Cao Xanh

238 m2
₫ 6 tỷ

08/07/2020

Mua bán Đất nền 82 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hà Khánh

82 m2
₫ 850 triệu

08/07/2020

Mua bán Đất nền 77 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hà Khẩu

77 m2
₫ 2.17 tỷ

08/07/2020

Mua bán Đất nền 127 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hồng Hải

127 m2
₫ 9.271 tỷ

08/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hùng Thắng

300 m2
Nam
₫ 7.2 tỷ

08/06/2020

Mua bán Đất nền 204 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hà Khánh

204 m2
Đông Nam
₫ 4.38 tỷ

08/04/2020

Mua bán Đất nền 240 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hà Khánh

240 m2
Tây Bắc
₫ 10.08 tỷ

08/04/2020

Mua bán Đất nền 225 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hà Khánh

225 m2
Tây Bắc
₫ 2.89 tỷ

08/04/2020

Mua bán Đất nền 75 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hà Khánh

75 m2
Đông Bắc
₫ 1 tỷ

08/04/2020