Mua bán đất nền tại Tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh

1 - 15 của 23
Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Tp. Cẩm Phả

Quảng Ninh, Tp. Cẩm Phả, Phường Cẩm Sơn

80 m2
Tây Nam
₫ 1.39 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Tp. Cẩm Phả

Quảng Ninh, Tp. Cẩm Phả, Phường Cẩm Đông

100 m2
Bắc
₫ 1.6 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Tp. Cẩm Phả

Quảng Ninh, Tp. Cẩm Phả, Phường Cẩm Phú

150 m2
₫ 1.35 tỷ

12/08/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Tp. Cẩm Phả

Quảng Ninh, Tp. Cẩm Phả, Xã Quang Hanh

₫ 800 triệu

12/08/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Tp. Cẩm Phả

Quảng Ninh, Tp. Cẩm Phả, Phường Cẩm Sơn

80 m2
₫ 1.39 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Tp. Cẩm Phả

Quảng Ninh, Tp. Cẩm Phả, Phường Cẩm Sơn

100 m2
₫ 1.3 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Tp. Cẩm Phả

Quảng Ninh, Tp. Cẩm Phả, Phường Cẩm Sơn

80 m2
₫ 1.3 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Cẩm Phả

Quảng Ninh, Tp. Cẩm Phả, Xã Quang Hanh

100 m2
₫ 820 triệu

12/02/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Tp. Cẩm Phả

Quảng Ninh, Tp. Cẩm Phả, Phường Cẩm Sơn

80 m2
₫ 1.2 tỷ

12/01/2019

Mua bán Đất thổ cư 82 m2 tại Tp. Cẩm Phả

Quảng Ninh, Tp. Cẩm Phả, Phường Cẩm Sơn

82 m2
₫ 1.3 tỷ

12/01/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Tp. Cẩm Phả

Quảng Ninh, Tp. Cẩm Phả, Phường Cẩm Sơn

80 m2
₫ 1.9 tỷ

12/01/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Cẩm Phả

Quảng Ninh, Tp. Cẩm Phả, Phường Cẩm Đông

100 m2
₫ 1.6 tỷ

11/30/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Tp. Cẩm Phả

Quảng Ninh, Tp. Cẩm Phả, Phường Cẩm Sơn

80 m2
Đông Nam
₫ 1.6 tỷ

11/29/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Tp. Cẩm Phả

Quảng Ninh, Tp. Cẩm Phả, Phường Cẩm Sơn

80 m2
₫ 1.36 tỷ

11/28/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Tp. Cẩm Phả

Quảng Ninh, Tp. Cẩm Phả, Phường Cẩm Sơn

80 m2
Tây Nam
₫ 1.3 tỷ

11/27/2019