Mua bán đất nền tại Quảng Ninh

1 - 15 của 103
Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Tp. Cẩm Phả

Quảng Ninh, Tp. Cẩm Phả, Phường Cẩm Sơn

80 m2
Tây Nam
₫ 1.39 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 99 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hùng Thắng

99 m2
₫ 5.811 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hùng Thắng

₫ 5.811 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

300 m2
₫ 20 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Tp. Uông Bí

Quảng Ninh, Tp. Uông Bí, Phường Yên Thanh

100 m2
₫ 1 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Cao Xanh

75 m2
₫ 2.025 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 271 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Trần Hưng Đạo

271 m2
₫ 7.317 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Uông Bí

Quảng Ninh, Tp. Uông Bí, Phường Yên Thanh

100 m2
Tây Bắc
₫ 1.1 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Tp. Cẩm Phả

Quảng Ninh, Tp. Cẩm Phả, Phường Cẩm Đông

100 m2
Bắc
₫ 1.6 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất nền 230 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

230 m2
₫ 5.2 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Uông Bí

Quảng Ninh, Tp. Uông Bí, Phường Yên Thanh

100 m2
Tây Nam
₫ 1 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Tp. Cẩm Phả

Quảng Ninh, Tp. Cẩm Phả, Phường Cẩm Phú

150 m2
₫ 1.35 tỷ

12/08/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Tp. Cẩm Phả

Quảng Ninh, Tp. Cẩm Phả, Xã Quang Hanh

₫ 800 triệu

12/08/2019

Mua bán Đất thổ cư 98 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hùng Thắng

98 m2
₫ 5.811 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất nền 0 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Cao Xanh

₫ 1.85 tỷ

12/06/2019