Mua bán đất nền tại Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

1 - 15 của 22
Mua bán Đất nền 100 m2 tại Thành phố Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Phường Chánh Lộ

100 m2
₫ 2 tỷ

01/16/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Thành phố Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Phường Nghĩa Lộ

100 m2
Đông Bắc
₫ 1 tỷ

01/06/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Thành phố Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Phường Nghĩa Lộ

100 m2
Đông
₫ 1.2 tỷ

01/06/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Thành phố Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Phường Nghĩa Lộ

100 m2
Đông
₫ 1 tỷ

01/06/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Thành phố Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Phường Nghĩa Lộ

100 m2
Bắc
₫ 1.2 tỷ

01/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Thành phố Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Phường Nghĩa Lộ

125 m2
₫ 420 triệu

02/05/2018

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Phường Chánh Lộ

100 m2
₫ 799 triệu

01/15/2018

Mua bán Đất thổ cư 400 m2 tại Thành phố Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Phường Nghĩa Lộ

400 m2
₫ 3.9 tỷ

12/04/2017

Mua bán Đất thổ cư 220 m2 tại Thành phố Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Phường Chánh Lộ

220 m2
Bắc
₫ 721 triệu

12/04/2017

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Phường Nghĩa Chánh

100 m2
Tây
₫ 695 triệu

12/04/2017

Mua bán Đất thổ cư 102 m2 tại Thành phố Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Phường Nghĩa Chánh

102 m2
₫ 510 triệu

12/04/2017

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Phường Quảng Phú

100 m2
₫ 2.79 tỷ

12/04/2017

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Thành phố Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Phường Nghĩa Chánh

90 m2
Nam

12/03/2017

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Thành phố Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Phường Chánh Lộ

75 m2
₫ 695 triệu

11/29/2017

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Thành phố Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Phường Chánh Lộ

75 m2
₫ 695 triệu

11/27/2017