Mua bán đất nền tại Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

1 - 15 của 18
Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi, Huyện Sơn Tịnh, Xã Tịnh Hà

125 m2
Bắc
₫ 820 triệu

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 87 m2 tại Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi, Huyện Sơn Tịnh, Xã Tịnh Long

87 m2
₫ 850 triệu

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 86 m2 tại Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi, Huyện Sơn Tịnh, Xã Tịnh Long

86 m2
Tây Nam
₫ 850 triệu

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 84 m2 tại Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi, Huyện Sơn Tịnh, Xã Tịnh Long

84 m2
₫ 830 triệu

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi, Huyện Sơn Tịnh, Xã Tịnh Long

100 m2
Tây Bắc
₫ 900 triệu

12/07/2019

Mua bán Đất nền 167 m2 tại Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi, Huyện Sơn Tịnh, Xã Tịnh Hà

167 m2
Đông Nam

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi, Huyện Sơn Tịnh, Xã Tịnh Long

90 m2
Đông Nam

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 96 m2 tại Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi, Huyện Sơn Tịnh, Xã Tịnh Long

96 m2

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 139 m2 tại Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi, Huyện Sơn Tịnh, Xã Tịnh Phong

139 m2
Đông Bắc
₫ 330 triệu

12/03/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi, Huyện Sơn Tịnh, Xã Tịnh Long

100 m2
Đông Nam

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi, Huyện Sơn Tịnh, Xã Tịnh Long

100 m2
₫ 800 triệu

12/02/2019

Mua bán Đất nền 125 m2 tại Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi, Huyện Sơn Tịnh, Xã Tịnh Hà

125 m2
₫ 670 triệu

12/02/2019

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi, Huyện Sơn Tịnh, Xã Tịnh Hà

125 m2
Nam
₫ 849 triệu

12/02/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi, Huyện Sơn Tịnh, Xã Tịnh Hà

100 m2
Đông Nam
₫ 690 triệu

11/30/2019

Mua bán Đất nền 110 m2 tại Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi, Huyện Sơn Tịnh, Xã Tịnh Phong

110 m2
Đông Nam
₫ 330 triệu

11/27/2019