Mua bán đất nền tại Tam Kỳ, Quảng Nam

1 - 12 của 12
Mua bán Đất nền 92 m2 tại Tam Kỳ

Quảng Nam, Tam Kỳ, Phường Trường Xuân

92 m2
Tây Bắc
₫ 1.58 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất nền 91 m2 tại Tam Kỳ

Quảng Nam, Tam Kỳ, Phường Trường Xuân

91 m2
Tây Bắc
₫ 1.5 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất nền 90 m2 tại Tam Kỳ

Quảng Nam, Tam Kỳ, Phường Trường Xuân

90 m2
Tây Bắc
₫ 148 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Tam Kỳ

Quảng Nam, Tam Kỳ, Phường Trường Xuân

100 m2
Tây Bắc
₫ 1.58 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất nền 92 m2 tại Tam Kỳ

Quảng Nam, Tam Kỳ, Phường Trường Xuân

92 m2
Tây Bắc
₫ 1.58 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 154 m2 tại Tam Kỳ

Quảng Nam, Tam Kỳ, Phường An Phú

154 m2
Nam
₫ 1.82 tỷ

05/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Tam Kỳ

Quảng Nam, Tam Kỳ, Phường An Mỹ

110 m2
Tây Nam
₫ 4.2 tỷ

03/28/2018

Mua bán Đất thổ cư 256 m2 tại Tam Kỳ

Quảng Nam, Tam Kỳ, Phường An Phú

256 m2
Tây Bắc

11/27/2017

Mua bán Đất thổ cư 250 m2 tại Tam Kỳ

Quảng Nam, Tam Kỳ, Phường Hòa Hương

250 m2
₫ 850 triệu

11/16/2016

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Tam Kỳ

Quảng Nam, Tam Kỳ, Phường Hòa Thuận

120 m2
₫ 400 triệu

11/15/2016

Mua bán Đất thổ cư 72 m2 tại Tam Kỳ

Quảng Nam, Tam Kỳ, Phường An Xuân

72 m2
₫ 207 triệu

07/23/2016

Mua bán Đất thổ cư 103 m2 tại Tam Kỳ

Quảng Nam, Tam Kỳ, Phường An Sơn

103 m2
Đông
₫ 970 triệu

01/08/2016