Mua bán đất nền tại Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

1 - 15 của 163
Mua bán Đất nền 168 m2 tại Huyện Thăng Bình

Quảng Nam, Huyện Thăng Bình, Xã Bình Chánh

168 m2
Tây Bắc
₫ 390 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất nền 223 m2 tại Huyện Thăng Bình

Quảng Nam, Huyện Thăng Bình, Thị Trấn Hà Lam

223 m2
Tây Bắc
₫ 2.25 tỷ

11/15/2019

Mua bán Đất nền 1900 m2 tại Huyện Thăng Bình

Quảng Nam, Huyện Thăng Bình, Xã Bình Dương

1900 m2
₫ 12 tỷ

11/15/2019

Mua bán Đất nền 1260 m2 tại Huyện Thăng Bình

Quảng Nam, Huyện Thăng Bình, Xã Bình Minh

1260 m2
₫ 6.3 tỷ

11/15/2019

Mua bán Đất nền 4800 m2 tại Huyện Thăng Bình

Quảng Nam, Huyện Thăng Bình, Xã Bình Dương

4800 m2
₫ 18 tỷ

11/15/2019

Mua bán Đất nền 2000 m2 tại Huyện Thăng Bình

Quảng Nam, Huyện Thăng Bình, Xã Bình Dương

2000 m2
₫ 20 tỷ

11/15/2019

Mua bán Đất nền 2400 m2 tại Huyện Thăng Bình

Quảng Nam, Huyện Thăng Bình, Xã Bình Dương

2400 m2
₫ 12 tỷ

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 430 m2 tại Huyện Thăng Bình

Quảng Nam, Huyện Thăng Bình, Xã Bình Minh

430 m2
₫ 7 tỷ

11/15/2019

Mua bán Đất nền 4300 m2 tại Huyện Thăng Bình

Quảng Nam, Huyện Thăng Bình, Xã Bình Dương

4300 m2
Tây Nam
₫ 32 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất nền 1338 m2 tại Huyện Thăng Bình

Quảng Nam, Huyện Thăng Bình, Xã Bình Dương

1338 m2
₫ 6 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất nền 1338 m2 tại Huyện Thăng Bình

Quảng Nam, Huyện Thăng Bình, Xã Bình Dương

1338 m2
₫ 9.3 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất nền 1035 m2 tại Huyện Thăng Bình

Quảng Nam, Huyện Thăng Bình, Xã Bình Dương

1035 m2
₫ 6 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất nền 1036 m2 tại Huyện Thăng Bình

Quảng Nam, Huyện Thăng Bình, Xã Bình Dương

1036 m2
Tây Bắc
₫ 18 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất nền 1000 m2 tại Huyện Thăng Bình

Quảng Nam, Huyện Thăng Bình, Xã Bình Dương

1000 m2
₫ 12 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất nền 735 m2 tại Huyện Thăng Bình

Quảng Nam, Huyện Thăng Bình, Xã Bình Dương

735 m2
₫ 7.9 tỷ

11/14/2019