Mua bán đất nền tại Huyện Điện Bàn, Quảng Nam

1 - 15 của 329
Mua bán Đất thổ cư 570 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

570 m2

11/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

120 m2
₫ 2.04 tỷ

11/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 162.5 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Thị Trấn Vĩnh Điện

162.5 m2
Nam
₫ 2.55 tỷ

11/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện An

100 m2
₫ 2.7 tỷ

11/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 250 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện An

250 m2
₫ 12.5 tỷ

11/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện An

₫ 500 triệu

11/11/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

100 m2
Tây Nam
₫ 1.8 tỷ

11/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Dương

90 m2
Đông Bắc
₫ 1.45 tỷ

11/11/2019

Mua bán Đất nền 75 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Nam Trung

75 m2
₫ 980 triệu

11/11/2019

Mua bán Đất nền 75 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Nam Trung

75 m2
₫ 910 triệu

11/11/2019

Mua bán Đất nền 75 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Nam Trung

75 m2
₫ 990 triệu

11/11/2019

Mua bán Đất nền 999 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

999 m2
Đông
₫ 18.5 tỷ

11/11/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

100 m2
₫ 1.4 tỷ

11/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

90 m2
Đông Nam
₫ 2.7 tỷ

11/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Nam Bắc

90 m2
Tây Bắc
₫ 1.2 tỷ

11/11/2019