Mua bán nhà tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 162
Mua bán Đất nền 300 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

300 m2
Đông Nam
₫ 2.7 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất nền 99 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Tiến

99 m2
₫ 350 triệu

12/15/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

100 m2
₫ 1.4 tỷ

12/14/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

100 m2
₫ 2.7 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

100 m2
₫ 2.7 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 82 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Thắng Nam

82 m2
Đông Nam
₫ 850 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 82 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Thắng Nam

82 m2
₫ 850 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

₫ 2.7 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất nền 300 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

300 m2
Đông Nam
₫ 2.7 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

100 m2
₫ 1.4 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất nền 90 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

90 m2
₫ 1.3 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nền 108 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Nam Trung

108 m2
₫ 1.7 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nền 115.7 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Thắng Bắc

115.7 m2
₫ 1.382 tỷ

12/12/2019