Mua bán đất nền tại Huyện Điện Bàn, Quảng Nam

1 - 15 của 213
Mua bán Đất nền 0 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

₫ 1.4 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất nền 90 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

90 m2
₫ 14 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

100 m2
₫ 2.7 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

100 m2
₫ 2.7 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

₫ 2.7 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

100 m2
₫ 1.4 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

80 m2
Nam
₫ 850 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

100 m2
₫ 2.8 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

100 m2
₫ 2.8 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất nền 90 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

90 m2
Đông
₫ 2.65 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất nền 110 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

110 m2
Đông
₫ 2.7 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

100 m2
₫ 14 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Nam Trung

75 m2
₫ 1 tỷ

11/20/2019