Mua bán đất nền tại Huyện Điện Bàn, Quảng Nam

1 - 15 của 281
Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Dương

100 m2
Đông Nam
₫ 1.6 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất nền 108 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Nam Trung

108 m2
Nam
₫ 14 triệu

11/14/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

100 m2
₫ 1.4 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

100 m2
₫ 1.4 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất nền 0 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

₫ 2.6 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất nền 117 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Nam Trung

117 m2
₫ 1800 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

110 m2

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

120 m2

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

100 m2

11/14/2019

Mua bán Đất nền 300 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

300 m2
Đông Nam
₫ 2.6 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

100 m2
₫ 1.4 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Dương

100 m2
Đông Nam
₫ 1.7 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Dương

90 m2
Đông Bắc
₫ 1.458 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Dương

90 m2
Đông Bắc
₫ 1.458 tỷ

11/14/2019