Mua bán đất nền tại Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

1 - 15 của 237
Mua bán Đất nền 160 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Bắc Lý

160 m2
Tây Nam
₫ 900 triệu

12/14/2019

Mua bán Đất nền 140 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Nam Lý

140 m2
Đông Bắc
₫ 1 tỷ

12/14/2019

Mua bán Đất nền 140 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Đồng Phú

₫ 2.44 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Xã Lộc Ninh

160 m2
Đông Nam
₫ 1.5 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 207 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Xã Quang Phú

₫ 1.2 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Xã Lộc Ninh

₫ 800 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất nền 140 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Nam Lý

140 m2
Nam
₫ 200 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 141 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Bắc Nghĩa

141 m2
Tây Nam
₫ 420 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 101 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Xã Lộc Ninh

101 m2
Đông Nam
₫ 765 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Bắc Nghĩa

150 m2
Bắc
₫ 515 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất nền 162 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Xã Quang Phú

162 m2
Nam
₫ 950 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất nền 140 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Phú Hải

140 m2
Tây
₫ 2.4 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất nền 160 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Xã Quang Phú

160 m2
₫ 1 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất nền 160 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Xã Quang Phú

160 m2
₫ 1 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất nền 159 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Xã Đức Ninh

159 m2
Đông Nam
₫ 790 triệu

12/13/2019