Mua bán đất nền tại Quảng Bình

1 - 15 của 464
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Hải Thành

100 m2
Nam
₫ 1 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất nền 125 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Phú Hải

125 m2

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 400 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Xã Bảo Ninh

400 m2
₫ 1 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Đức Ninh Đông

100 m2

12/05/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Nam Lý

100 m2
₫ 1 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Nam Lý

125 m2
₫ 1 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Xã Bảo Ninh

100 m2

12/05/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Xã Bảo Ninh

100 m2

12/05/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Xã Bảo Ninh

100 m2
₫ 1.5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Xã Lộc Ninh

100 m2

12/05/2019

Mua bán Đất nền 125 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Phú Hải

125 m2

12/05/2019

Mua bán Đất nền 160 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Đức Ninh Đông

160 m2
Đông Nam
₫ 1 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất nền 160 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Xã Lộc Ninh

160 m2
Đông Bắc
₫ 1.7 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất nền 300 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Bắc Lý

300 m2
Đông Bắc
₫ 1.17 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất nền 162 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Đức Ninh Đông

162 m2
Tây Bắc
₫ 1.78 tỷ

12/05/2019