Mua bán đất nền tại Phú Yên

16 - 30 của 159
Mua bán đất thổ cư 160 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường 7

160 m2
Đông
₫ 1.6 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường 9

100 m2
Đông
₫ 1.6 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 160 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường 7

160 m2
Đông
₫ 506 triệu

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 160 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường 7

160 m2
Đông
₫ 1.6 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 160 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường 9

160 m2
Đông
₫ 1.6 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 160 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường 9

160 m2
Đông
₫ 1.6 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 160 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

160 m2
Đông
₫ 1.6 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 160 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường 9

160 m2
Đông
₫ 1.6 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 160 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường 9

160 m2
Đông
₫ 1.6 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 160 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường 9

160 m2
Đông
₫ 1.6 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 160 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường 9

160 m2
Đông
₫ 1.6 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 160 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường 9

160 m2
Đông
₫ 1.6 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường 9

100 m2
Đông
₫ 1.6 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

80 m2
Đông
₫ 1.6 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 160 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

160 m2
Đông
₫ 1.6 tỷ

09/24/2020