Mua bán đất nền tại Phú Yên

16 - 30 của 227
Mua bán Đất nền 80 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

80 m2
Đông Bắc
₫ 1.598 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

80 m2
Đông Bắc
₫ 1.598 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất nền 80 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

80 m2
Đông Bắc
₫ 1.598 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

80 m2
Đông Bắc
₫ 1.6 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

₫ 1.6 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

80 m2
Tây Nam
₫ 1.598 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

160 m2
Đông
₫ 1.6 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

160 m2
Đông
₫ 1.6 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

80 m2
Đông
₫ 1.6 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường 7

160 m2
Đông Nam
₫ 1.6 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

160 m2
Đông
₫ 1.6 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

100 m2
Đông
₫ 1.6 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường 9

160 m2
Đông
₫ 1.6 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

80 m2
Đông
₫ 1.6 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

80 m2
Đông
₫ 1.6 tỷ

01/17/2020